Wilayah Adat

SEMBUAN

 Teregistrasi

Nama Komunitas Benuaq Sembuan
Propinsi Kalimantan Timur
Kabupaten/Kota KUTAI BARAT
Kecamatan NYUATAN
Desa SEMBUAN
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 389 Ha
Satuan SEMBUAN
Kondisi Fisik Perbukitan,Dataran,Lahan Basah
Batas Barat Haragandang (Kal-Teng) Kec.Muara Lahei
Batas Selatan kampung Temula Kec.Nyuatan
Batas Timur kampung Jontoi Kec. Nyuatan
Batas Utara kampung Intu Lingau Kec.Nyuatan

Kependudukan

Jumlah KK 154
Jumlah Laki-laki 254
Jumlah Perempuan 252
Mata Pencaharian utama petani

Sejarah Singkat Masyarakat adat

A. Riwayat Kampung Sebuan
Menurut berbagai sumber informasi, baik melalui tulisan semacam biogarafi yang berisikan cerita kronologis namun sarat dan padat dengan historis, maupun yang diperoleh dan diselidiki dari berbagain narasumber, terutama dari para tokoh -tokoh adat, tokoh masyarakat setempat ataupun dari para sesepuh adat tetangga, yang memang sangat kompeten di bidang adat istiadat, asal usul, silsilah dan bukti-bukti tempat bersejarah yang masih ada kelihatan sampai sekarang ini.

Berdasarkan kumpulan inforamasi yang diperoleh baik tertulis maupun lisan, kita mencoba mendulang mitos, mencari kebenaran dan bukti, menyatukan persepsi meletakan fondasi yang kokoh, sehingga persembahan perdana ini nantinya, bisa diterima ole publik, bisa di tolerir dan bisa dimaafkan jika terdapat kesalahan, kekeliruan atau kekurangan. Namun dibalik semua itu, besar harapan kita semua, bahwa tujuan penulis ini sesungguhnya untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat, dapat menyumbangkan pemikiran yang positif bagi para generasi penerus dan sanak keluarga turun- temurun agar supaya setiap generasi tidak kehilangan identitas keluarga, Adat istiadat, silsilah dan budayanya sendiri. Setiap masyarakat adat harus bangga menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat dan budaya, turut melestariakan dan sanggup mempublikasikannya kepada masyarakat luas, memperkenalkan mulai dari bahasa daerah, tari-tarian, lagu-lagu daerah, musuk tradisional, kerajinan, pakaian adat, obat-obatan tradisional, upacara-upacara ritual,sampai dengan sanggup menjaga, membela dan memperjuangkan hak atas tanah atau hutan adat, juga wilayah hukum adat, yang telah diwariskan oleh para leluhur kepada kita semua sebagai masyarakat adat.

Dengan meneladani jiwa perjuangan para leluhur yang sangat mencintai persaudaraan, gotongroyong, persatuan, dan selali bersahabat dengan alam, karena alam sudah memberikan nafas kehidupan, sebagai sumber mata pencharian seperti bertani. Bercocok tanam, Berburu, Sumber obat-obatan, bahan bahan ramuan, atau bangunan dan lain-lain

B. Asal Mula Nama Kampung Sebuan
Menurut cerita bahwa dikampung Sembuan ini dulu, yang terletak diseberang kiri mudik sungai Nyutan, telah dihuni oleh orang-orang boleh dikatakan sebagai manusia biasa, namun bisa juga disebut sebagai orang gaib, karena asal mulanya adalah turunan dari Nayuq Juwata, Nayuq Madeking dan sebagainya. Asal mula kampung Sembuaan ini menampilkan cerita yang kita angkat dari dua versi.

1. Versi pertama menceritakn bahwa dulu, tanpa diketahui asal-usul yang pasti, tinggalah seorang laki-laki yang bernama Pulakng Danaakkng, Dia memperistrikan Nayum Madekng, lalu mempunyai dua orang anak yang bernama, Ape Taliq Bulau dan Lolaakng Ade.
Ape Taliq Bulau ini bersuamikan Antukng Semuleekng, sedangkan Lolaakng Ade yang artinya wanita cantik tiada taranya adalh seorang gadis yang masih bujang belum bersuami. Keluarga mereka tinggal disebuah rumah panjang atau LOU, dengan kehidupan sehari-hari sebagai petani,peternak,bercocok tanam atau berburu dihutan. Disamping petani mereka juga memilihara banyak babi, diantaranya ada saatu ekor babi yang paling besar yang dinamakan UNEK SAMAT, maksudnya babi untuk korban persembahan disaat upacara belian NYOLUKNG SAMAT, untuk memenuhi hajatan atau membayar nazar kepada NAYUQ TONOOI SANIANG JUMA. Maka tidak akan heran jika disekeliling rumah panjang, terdapat kolam-kolam yang tidak beraturan bentuk dan letaknya. Kolam-kolam itilah yang disebut kubangan atau dalam baahasa asli Benuq TUWAYAN yaitu SEMUAATN,karena binatang-binatang babi sangat suka mandi lumpur dikolam lumpur atau semuaatn.

Itulah asal mula nama kampong SEMUAATN atau SEMBUAN.
Suatu ketika tiba-tiba sibungsu LOLAAKNG ADE gadis yang cantik jelita jatuh sakit dan meninggal dunia., seluruh warga LOU berduka cita. Oleh sebab itu sesuai adat dan tradisi atau kepercayaan, maka petih jenasah atau LUNGUN putri cantik Lolaakng Adey ini yang terbuat dari kayu ulin di semayamkan atau di simpan di OROK LOU, maksudnya tidak dikuburkan

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

 
 

Kelembagaan Adat

Nama lembaga adat benuaq
Struktur kepala adat
penengah dan pengambil keputusan 
musyawarah mupakat 

Hukum Adat

bila ngembil pohon dari hutan harus menanam lagi. 
tidak ada 
bila melanggar akan didenda adat 5 antang.bila tidak menanam pohon untuk pengganti yang sudah ditebang. 

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Sumber  
Sumber Pangan padi
Sumber Kesehatan & Kecantikan -
Papan dan Bahan Infrastruktur bengkirai,meranti merah,meranti putih,kapur,ulin,batuk
Sumber Sandang -
Sumber Rempah-rempah & Bumbu -
Sumber Pendapatan Ekonomi tani padi dan nelayan